Dziś jest wtorek 22 maja 2018r.
Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Ryta, Wiesław, Wiesława, Wisława.
Wyślij życzenia

REGULAMIN SERWISU ŻYCZENIA.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu Życzenia.pl (zwanego dalej „Serwisem”), wiążące wszystkich jego użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób skorzysta z Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie danych elektronicznych.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia, jak również akceptuje postanowienia Polityki Prywatności.
 4. Administrator w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikom składniki systemu teleinformatycznego, umożliwiające publikowanie przez Użytkowników ich treści własnych, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik w trakcie korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiadomości o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora Serwisu.
 4. Warunkiem skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie przez niego stacji roboczej z dostępem do sieci Internet oraz wyposażonej w system operacyjny i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.
 5. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript, Flash oraz plików Cookies, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 6. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakichkolwiek elementów Serwisu, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej zgody administratora Serwisu, która powinna być dla swej skuteczności wyrażona na piśmie.
 7. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 8. Dokonanie rejestracji w Serwisie wymaga podania i zweryfikowania przez Użytkownika jego adresu email.
 9. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach treści publikowanych przez niego w Serwisie treści własnych, dysponuje on:
  • autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku osób trzecich, w szczególności artystów wykonawców,
  • prawami do oznaczania tytułami utworów składających się na publikowane treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.

III. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz za wszystkie wynikające z tego skutki, w szczególności za treści jakie publikuje w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez skorzystanie z Serwisu przez Użytkownika, chyba że można mu przypisać winę umyślną bądź obowiązujący przepis prawa czyni go odpowiedzialnym za naprawienie tak wyrządzonej szkody.
 3. Użytkownik akceptuje Serwis takim jakim jest, zaś Administrator nie daje żadnej gwarancji na to, iż korzystanie z Serwisu będzie się odbywać bez błędów oraz zakłóceń.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.
 6. Zabronione jest dostarczanie przy użyciu Serwisu treści o charakterze bezprawnym bądź treści naruszających prawa osób trzecich.
 7. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Administratora Serwisu, wskazując na dokładną lokalizację tych treści, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
 8. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, Administrator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do treści wskazanych w powiadomieniu.
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie za pośrednictwem osób trzecich, w szczególności za pośrednictwem sieci reklamowych: adsense, adwords, adkontekst, adtaily, ad-vice, bussines ad network, ad-ocean, adtotal, arbonetwork, admatik, bizon, pkreklamowa, spolecznosci.pl oraz innych sieci reklamowych w których reklama wyświetlana jest automatycznie przez operatora sieci reklamowej.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 2. Wszelka komunikacja z administratorem Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email: [email protected]
 3. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez Administratora Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę w momencie rozpoczęcia korzystania w Serwisie.
 4. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Polityka Prywatności stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.

Polubili nas:

Kategorie życzeń:

Gratulacje
Komplementy
Kondolencje
Podziękowania
Powodzenia
Pozdrowienia
Przeprosiny codzienne
Rocznica poznania się
Rocznica ślubu
Śmieszne życzenia
Tęsknię za Tobą
Toasty
Wpisy do pamiętnika
Wybacz Mi
Życzenia andrzejkowe
Życzenia bożonarodzeniowe
Życzenia dla Babci
Życzenia dla Chłopaka
Życzenia dla Dziadka
Życzenia dla Dziecka
Życzenia dla Dziewczyny
Życzenia dla Górnika
Życzenia dla Mamy
Życzenia dla Nauczyciela
Życzenia dla Przyjaciela
Życzenia dla Strażaka
Życzenia dla Studenta
Życzenia dla Taty
Życzenia dla Teściowej
Życzenia dla Wojaków
Życzenia dla Zakochanych
Życzenia firmowe
Życzenia graficzne
Życzenia imieninowe
Życzenia jubileuszowe
Życzenia mikołajkowe
Życzenia na 18-nastkę
Życzenia na Chrzest
Życzenia na dobranoc
Życzenia na Dzień Babci
Życzenia na Dzień Chłopaka
Życzenia na dzień dobry
Życzenia na Dzień Dziadka
Życzenia na Dzień Dziecka
Życzenia na Dzień Górnika
Życzenia na Dzień Kobiet
Życzenia na Dzień Matki
Życzenia na Dzień Nauczyciela
Życzenia na Dzień Ojca
Życzenia na Dzień Strażaka
Życzenia na Dzień Studenta
Życzenia na Dzień Teściowej
Życzenia na narodziny dziecka
Życzenia na obronę pracy
Życzenia na Pierwszą Komunię Świętą
Życzenia na Tłusty Czwartek
Życzenia na zdanie prawa jazdy
Życzenia noworoczne
Życzenia po angielsku
Życzenia po francusku
Życzenia po hiszpańsku
Życzenia po niemiecku
Życzenia po rosyjsku
Życzenia ślubne
Życzenia urodzinowe
Życzenia urodzinowe na 30
Życzenia urodzinowe na 40
Życzenia urodzinowe na 50
Życzenia wakacyjne
Życzenia walentynkowe
Życzenia wielkanocne