Kategorie

Życzenia urodzinowe po angielsku

pt
19
Dziś imieniny obchodzą: Ada, Adolf, Emma, Leon, Leontyna, Tymon
Życzenia urodzinowe po angielsku

On your birthday every year, I thank God you were born. For without you in my life, my love would be forlorn. I know how glad I feel that you're with me every day, making my life more real.

TŁUMACZENIE:
W Twoje urodziny co roku dziękuję Bogu, że się urodziłeś. Bez ciebie w moim życiu, moja miłość byłaby opuszczona. Wiem, jak szczęśliwy/a się czuje, że jesteś ze mną każdego dnia, czyniąc moje życie bardziej realnym.

On your birthday every year, I thank God you were born. For without you in my life, my love would be forlorn. I know how glad I feel that you're with me every day, making my life more real.| TŁUMACZENIE:|W Twoje urodziny co roku dziękuję Bogu, że się urodziłeś. Bez ciebie w moim życiu, moja miłość byłaby opuszczona. Wiem, jak szczęśliwy/a się czuje, że jesteś ze mną każdego dnia, czyniąc moje życie bardziej realnym.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you.

TŁUMACZENIE:
Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony/a przez Twoich bliskich. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin!

Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you.| TŁUMACZENIE:|Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony/a przez Twoich bliskich. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin!|
Życzenia urodzinowe po angielsku

We send you our sincerest wishes for a Happy Birthday. We wish you another year of accomplishments, happiness and personal growth!

TŁUMACZENIE:
Ślemy Ci (Pani / Panu) najszczersze życzenia urodzinowe. Życzymy Ci (Pani /Panu) kolejnego roku osiągnięć, szczęścia i rozwoju osobistego.

We send you our sincerest wishes for a Happy Birthday. We wish you another year of accomplishments, happiness and personal growth!| TŁUMACZENIE:|Ślemy Ci (Pani / Panu) najszczersze życzenia urodzinowe. Życzymy Ci (Pani /Panu) kolejnego roku osiągnięć, szczęścia i rozwoju osobistego.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

Enjoy every second,
Smile every minute,
Be cheerful every hour,
Be happy whole our life.

TŁUMACZENIE:
Radości w każdej sekundzie, 
Uśmiechu w każdej minucie, 
Pogody w każdej godzinie, 
Szczęścia przez całe życie.

Enjoy every second,|Smile every minute,|Be cheerful every hour,|Be happy whole our life.||TŁUMACZENIE:|Radości w każdej sekundzie, |Uśmiechu w każdej minucie, |Pogody w każdej godzinie, |Szczęścia przez całe życie.|
Życzenia urodzinowe po angielsku

I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you!

TŁUMACZENIE:
Życzę Ci, żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał/otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you!| TŁUMACZENIE:|Życzę Ci, żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał/otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!|

Życzenia urodzinowe po angielsku

A bunch of most wonderful wishes:
life full of colors – not only gray,
enjoying small things – every day
smile, happiness and fun, not boredom,
all of these wishes are flying from…

TŁUMACZENIE:
Bukiet najwspanialszych życzeń:
uśmiechu i szczęścia,
radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności,
życzy...

A bunch of most wonderful wishes:|life full of colors – not only gray,|enjoying small things – every day|smile, happiness and fun, not boredom,|all of these wishes are flying from…||TŁUMACZENIE:|Bukiet najwspanialszych życzeń:|uśmiechu i szczęścia,|radości każdego dnia|oraz wszelkiej pomyślności,|życzy...|
Życzenia urodzinowe po angielsku

You make me happy 364 days a year, so I want to make you this day the happiest day in your life. Happy birthday to the best girl in the world. 

TŁUMACZENIE:
Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 364 dni w roku, więc chcę, aby ten dzień, był najszczęśliwszy w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewczyny na świecie.

You make me happy 364 days a year, so I want to make you this day the happiest day in your life. Happy birthday to the best girl in the world. | TŁUMACZENIE:|Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 364 dni w roku, więc chcę, aby ten dzień, był najszczęśliwszy w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewczyny na świecie.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

Let the number of years you have lived not be a reminder of how old you are but see it as a medal of all you have been through in life. 

TŁUMACZENIE:
Niech liczba lat, które przeżyłeś nie będzie tylko przypomnieniem o tym jak stary już jesteś, ale niech będzie dla Ciebie medalem za wszystko co w życiu przeszedłeś.

Let the number of years you have lived not be a reminder of how old you are but see it as a medal of all you have been through in life. | TŁUMACZENIE:|Niech liczba lat, które przeżyłeś nie będzie tylko przypomnieniem o tym jak stary już jesteś, ale niech będzie dla Ciebie medalem za wszystko co w życiu przeszedłeś.|
Życzenia urodzinowe po angielsku

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier.

TŁUMACZENIE:
Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. || TŁUMACZENIE:|Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! 

TŁUMACZENIE:
W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! | TŁUMACZENIE:|W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!|
Życzenia urodzinowe po angielsku

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer 

TŁUMACZENIE:
Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami.

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer | TŁUMACZENIE:|Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

Wishing you a happy, fun and crazy birthday filled with wonderful surprises! 

TŁUMACZENIE:
Życzę Ci radosnych, zabawnych i szalonych urodzin przepełnionych wspaniałymi niespodziankami.

Wishing you a happy, fun and crazy birthday filled with wonderful surprises! | TŁUMACZENIE:|Życzę Ci radosnych, zabawnych i szalonych urodzin przepełnionych wspaniałymi niespodziankami.|
Życzenia urodzinowe po angielsku

Birthdays don't come everyday! Let's celebrate this special day of your life! 

TŁUMACZENIE:
Nie co dzień ma się urodziny. Świętujmy ten szczególny dzień Twojego życia.

Birthdays don't come everyday! Let's celebrate this special day of your life! | TŁUMACZENIE:|Nie co dzień ma się urodziny. Świętujmy ten szczególny dzień Twojego życia.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

Always love life and never stop dreaming! Happy Birthday to my dearest ...

TŁUMACZENIE:
Zawsze kochaj życie i nigdy nie przestawaj marzyć. Wszystkiego najlepszego dla mojego najdroższego/mojej najdroższej...

Always love life and never stop dreaming! Happy Birthday to my dearest ... | TŁUMACZENIE:|Zawsze kochaj życie i nigdy nie przestawaj marzyć. Wszystkiego najlepszego dla mojego najdroższego/mojej najdroższej...|
Życzenia urodzinowe po angielsku

Happy Birthday, my dear! May happiness surround you today and all your birthday wishes come true. 

TŁUMACZENIE:
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój drogi/moja droga! Niech otacza Cię dziś szczęście, a wszystkie Twoje marzenia niech się spełnią.

Happy Birthday, my dear! May happiness surround you today and all your birthday wishes come true. | TŁUMACZENIE:|Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój drogi/moja droga! Niech otacza Cię dziś szczęście, a wszystkie Twoje marzenia niech się spełnią.|

Życzenia urodzinowe po angielsku

May your birthday be as special as you are! Hope this day is a cheerful one!

TŁUMACZENIE:
Niech Twoje urodziny będą tak wyjątkowe ja Ty. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosny.

May your birthday be as special as you are! Hope this day is a cheerful one!|| TŁUMACZENIE:|Niech Twoje urodziny będą tak wyjątkowe ja Ty. Mam nadzieję, że ten dzień będzie radosny.|

Popularne Kategorie

Spis imion